Available courses

Kultura starożytnej Grecji        str.  79 

1. Nadrodziny filozofii greckiej .Tales z Miletu,( str. 79 Szkoła ateńska fresk ) Sokrates, Platon -postać historyczna str 74, Akademia  Arystoteles.

2. Literatura grecka  Iliada i Odyseja  Homera  i  teatr grecki  Tyrtajos, Alkajos, Safona  str. 81 ,        dramat - tragedia, komedia    Ajschylos  Sofokles, Eurypides, Arystofanes.                                            Infografika - Architektura Akropolu  str. 82-83

3. Igrzyska  olimpijskie,  gimnazjon, pentatlon, pankration.  dyskobol  str. 84

4. Narodziny  kultury  hellenistycznej. dynastia Ptolemeuszy, Aleksandria, Biblioteka Aleksandryjska,  Pergamon. 

Praca dom.  Cw. 1 , 2 str. 85  jedno do wyboru.


Podboje Aleksandra  Macedońskiego ( Wielkiego)  podręcznik   str. 72

1. Wojna Peloponeska .  Bitwa pod  Mantineją 363 p.n.e.

2. Początki  Macedonii.

3. Kres niezależności Grecji .  Filip II . bitwa pod Cheroneja 338 p.n.e.

4. Wypraw Aleksandra Macedońskiego. Postać historyczna Aleksander III Wielki. ( mapa imperium Aleksandra Wielkiego str 75)    film : 

;

5. Organizacja Imperium Aleksandra   (tekst źródłowy  Aleksander Macedoński i Barbarzyńcy , grecki historyk Plutarch

6. Epoka Hellenistyczna.  Świat Hellenistyczny  str. 78

Praca domowa.  Ćwiczenia 1.2.3.  str. 78   - jedno do wyboru


Zajęcia prowadzone przez Magdalenę Wójcikiewicz.

Zajęcia prowadzone przez Magdalenę Wójcikikiewicz